Договір публічної оферти

Шановний користувач сайту www.cs.ua, звертаємо Вашу увагу на те, що натискаючи кнопку «оформити замовлення» означає, що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання сайту www.cs.ua, а також є Акцептом Вами даної Публічной оферти. Натискаючи кнопку «оформити замовлення», а також використання в будь-якому вигляді сайту www.cs.ua (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту www.cs.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даної публічної оферти і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана Публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної Публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту www.cs.ua. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою www.cs.ua. Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Користувач погоджується з умовами продажу Товарів, викладеними нижче (далі - Умови продажу товарів). У разі незгоди користувач зобов'язаний негайно покинути сайт www.cs.ua.


Визначення і терміни
Сайт — web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі інтернет www.cs.ua, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.
Інтернет-магазин — сайт, розташований в мережі інтернет за адресою www.cs.ua, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також умови оплати і доставки Товарів Покупцям.
Адміністрація сайту — адміністрація інтернет-магазину «cs.ua», www.cs.ua, 02002, Україна, м Київ, пр. Соборності 8/2.
Продавець — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари й / або послуги, які ним реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар та / або послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).
Відвідувач сайту — особа, що відвідала сайт www.cs.ua без мети процедури закупівлі.
Користувач — фізична особа, відвідувач Сайту, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і / або його окремі інструменти, який погодився з умовами Публічної оферти і виконав всі її умови описані нижче.
Покупець — Користувач, який здійснив покупку на сайті www.cs.ua.
Електронний договір — публічна угода двох або більше сторін, включаючи всі його умови, спрямований на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків і оформлена в електронній формі.
Оферта — пропозиція Продавця Клієнту укласти електронний договір купівлі-продажу товарів і / або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких вказана на сайті www.cs.ua з урахуванням викладених у даній угоді умов. Оферта вважається прийнятою після її Акцепту.
Акцепт — вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Продавця (Публічної оферти) на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів і / або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких вказана на сайті www.cs.ua.
Товар — товари, послуги, інші матеріальні й нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
Замовлення — звернення Користувача через Сайт і / або за допомогою електронної пошти або дзвінка в Call-центр Продавця з проханням здійснити реалізацію Товару, а також сукупність Товарів, зазначених у замовленні Користувача.
Платник — особа, яка здійснює оплату замовлення Користувача.
Одержувач — особа, зазначена Платником у формі замовлення і яка уповноважена Платником отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
Пропозиція — відомості про товар (матеріали), розміщені Продавцем на Сайті, які містять інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання Товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки товару.
Комерційне електронне повідомлення — електронне повідомлення в будь-якій формі, метою якого є пряме або опосередковане просування товарів, робіт або послуг або ділової репутації особи, яка провадить господарську або незалежну професійну діяльність.
Сторони — Продавець, Покупець, Одержувач, Користувач.


1. Преамбула
1.1. Умови продажу товарів, а також інформація про товар, представлена на Сайті, є Публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
1.2. Ці умови можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Користувача / Покупця. Нова редакція Умови вступає набирає чинності з моменту її опублікування на Сайті, якщо не буде передбачено інше.
1.3. Угода користувача (далі — Угода) набирає чинності з моменту посилання Покупцеві Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення без авторизації на Сайті, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення за телефонами: (067) 764-99-78. 
1.3.1. Договір роздрібної купівлі-продажу Товару вважається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару.
1.3.2. Повідомляючи Продавцю свій e-mail і номер телефону, Відвідувач Сайту / Користувач / Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Відвідувачами сайту / Користувачами / Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного й інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутні та чинні акції та інші заходи Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконуванням зобов'язань Покупцем в рамках Публічної оферти. Здійснюючи Замовлення, Користувач / Покупець погоджується з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за його виконання.
1.4. Сайт www.cs.ua (далі «cs.ua») дозволяє вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних Матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати Матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншім чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих Матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено.


2. Предмет і умови угоди
2.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі таких товарів Користувачеві.
2.2. Ця Угода є Публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається таким, що беззастережно і безумовно приймає (акцептує) цю Угоду. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті й / або натискання кнопки «оформити замовлення». Реєстрація Користувача на Сайті означає повне та беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).
2.3. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, який досяг 14 років, з урахуванням особливостей, передбачених розділом 4 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови договору, Користувач підтверджуєте свою право- і дієздатність, бере на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту www.cs.ua й укладення даного договору.
2.4. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою www.cs.ua.
2.5. Інформація про товар (Матеріали) відображається на сайті www.cs.ua і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена
2.6. Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті www.cs.ua

«cs.ua» не гарантує точності та повноти інформації про товар, що надаються на цьому Сайті. У разі, якщо матеріали на цьому Сайті застаріють, «cs.ua» не зобов'язаний оновлювати їх. «cs.ua» за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
2.7. Сторони погоджуються, що відправлення Продавцем й / або Адміністрацією сайту будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови та форми оплати, статус і / або зміни статусу замовлення і т.п., надісланих Продавцем і / або адміністрацією сайту за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефонії, є виключно інформуванням Покупця про отримання Акцепту Покупця.
2.8. Товар доставляється поштовим оператором у вигляді поштового відправлення з післяплатою або по передоплаті. Способи, а також приблизні терміни доставки Товарів вказані на Сайті в розділі «Доставка і оплата» за адресою https://cs.ua/ua/oplata-i-dostavka/. Конкретні терміни доставки можуть бути узгоджені Покупцем з оператором Call-центру при підтвердженні Замовлення.
2.9. Моментом отримання Товару Одержувачем вважається підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Користувачем Товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку, товарно-транспортна накладна і т.д.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття Товару. Перед відправкою Товар перевіряється і страхується на повну вартість, якщо інше не обумовлено в індивідуальному порядку. При отриманні Товару Одержувач зобов'язується перевірити Товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. «cs.ua» не несе відповідальність за дії компанії перевізника.
2.10. При прийнятті (акцептуванні) оферти Продавця Користувач надає згоду про отримання інформації про товар за допомогою дистанційного зв'язку. Проставлення підпису на документах, що підтверджують прийняття Товару та / або фактичне прийняття Товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.


3. Реєстрація на сайті
3.1. Реєстрація на Сайті здійснюється в розділі «Вхід».
3.2. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.
3.3. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.
3.4. Спілкування Користувача / Покупця з операторами Call-центру / менеджерами та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі та комунікаційного етикету. Строго заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді та кому вони були адресовані.


4. Інтернет-магазин
4.1. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. Супутні фотографії Товару є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супутні Товару описи / характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації по Товару Покупець повинен звернутися в Call-центр «cs.ua». Оновлення інформації, представленої на Сайті, проводиться один раз на добу.
4.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації або дзвінком оператора Call-центру «cs.ua».
4.3. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
4.4. У разі скасування повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.
4.5. Після оформлення Замовлення на Сайті менеджер, який обслуговує Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки.
4.6. Очікувана дата передачі Замовлення в Службу доставки повідомляється покупцеві менеджером, що обслуговує Замовлення, електронною поштою, шляхом смс-оповіщення або при контрольному дзвінку Покупцеві. Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.


5. Доставка замовлення
5.1. Доставка Товару здійснюється компанією перевізником «Нова Пошта» шляхом самовивозу з відділень «Нової Пошти» або адресною доставкою.
5.2. Якщо в населеному пункті не представлено відділення компанії перевізника або пункту видачі Продавця, Користувач має право вибрати для доставки найближчий населений пункт, в якому представлено відділення компанії перевізника. Доставка придбаного Користувачем товару здійснюється коштом Користувача. 
5.3. «cs.ua» не здійснює доставку на тимчасово окуповані території України (АРК, території Луганської та Донецької областей), а також інші населені пункти, які не забезпечені відділеннями компанії перевізника. Користувачі погоджуються з тим, що вартість товарів / послуг Продавця, розміщених на Сайті, може збільшуватися без попереднього повідомлення.
5.4. Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
5.5. При доставці Замовлення вручається Покупцю або третій особі, зазначеній в Замовленні в якості Отримувача. При неможливості отримання Замовлення, сплаченого за допомогою готівкового розрахунку зазначеними вище особами, Замовлення може бути вручено особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер експрес-накладної або номер доставки, П.І.Б. Отримувача та ін.), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі особі, що здійснює доставку Замовлення.
5.6. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем Замовлення підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
5.7. Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов'язань, зазначених в пункті 5.3. цієї Угоди, при врученні передплаченого Замовлення особа, яка здійснює доставку Замовлення, має право запросити документ, що засвідчує особу Отримувача, а також вказати тип і номер наданого Одержувачем документа на квитанції до Замовлення.
5.8. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи з ваги Товару, регіону та способу доставки, і вказується на останньому етапі оформлення Замовлення.
5.9. Обов'язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним в момент отримання Покупцем відправлення, як цей момент визначається відповідно до чинних правил поштового оператора.
5.10. Порядок доставки та розкриття відправлень, що містять товар, визначається чинними правилами поштового оператора.
5.11. При прийнятті Замовлення від кур'єра, Отримувач зобов'язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити строк служби доставленого Товару й цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Отримувач розписується в «Товарному чеку» і оплачує Замовлення. Підпис в документах доставки свідчить про те, що претензій до Товару Отримувачем не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Замовлення.
5.12. Час перебування кур'єрів, що доставляють товар, який реалізується «cs.ua», за адресою Одержувача обмежений 15 хвилинами.
Уточнити дату, час і при необхідності маршрут доставки, можна у менеджера, який зв'язується з Покупцем для підтвердження Замовлення. Покупець приймає і погоджується, що дата, час і маршрут доставки Товарів, знаходяться у виключній компетенції Компаній-перевізників і в деяких випадках дана інформація не може бути доведена до відома Покупця; при цьому співробітники та фахівці Call-центру «cs.ua» зобов'язуються надавати будь-яке можливе сприяння і приймати залежні від них заходи для надання Покупцеві такої інформації.
5.13. Користувач розуміє і погоджується з тим, що:
здійснення доставки — окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару і здійснення платежу за нього. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійними зобов'язаннями Продавця. У зв'язку з цим придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві право вимоги доставки придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару виїхавши до Покупця і не має на увазі можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такої, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».


6. Оплата товара
6.1. Ціна Товару вказується в гривнях без ПДВ (з ПДВ).
6.1.2. Сума Замовлення складається з вартості замовлених Товарів.
6.2. Ціна Товару вказується на Сайті. В разі невірного зазначення ціни на Сайті на Товар, замовлений Покупцем, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим.
6.3. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. при цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем:
6.4.1. готівковими коштами при одержанні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті з урахуванням знижок;
6.4.2. безготівковими коштами з використанням банківських карт при оформленні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті з урахуванням знижок.
6.5. «cs.ua» має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування визначаються Продавцем самостійно і вказані на Сайті, і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
6.6. «cs.ua» веде статистику оформлених Покупцем замовлень. «cs.ua» має право в односторонньому порядку визначати способи оплати, доступні відповідному Покупцеві, ґрунтуючись на статистиці дій, скоєних Покупцем у взаєминах з «cs.ua».


7. Повернення товарів та грошових коштів
7.1. Повернення Товару здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення та обмін», за адресою https://cs.ua/ua/vozvrat-i-obmen/. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та розірвати Договір купівлі-продажу протягом 14 календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки, за винятком Товарів, які закуплені Продавцем у Постачальника за індивідуальним замовленням Покупця. Повернути або обміняти товар можна виславши на відділення «Нової Пошти» №142 в Києві. Відправлення товарів здійснюється коштом Покупця. 
7.2. Повернення товару належної якості:
7.2.1. Повернення Товару належної якості можливий у випадку, якщо Товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також збережений розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.
7.2.2. При відмові Покупця від Товару згідно п.7.2.1. цієї Оферти Продавець повертає йому вартість повернутого Товару, протягом 30 днів з дати надходження повернутого Товару на склад Продавця. Повернення грошових коштів вартості Товару здійснюється виключно особі, зазначеній в замовленні на Товар як Платник, за умови надання такою особою копії його (її) національного паспорта, ідентифікаційного коду та квитанції про оплату Товару, за який повертаються кошти. У разі, якщо Покупець в замовленні вказав невірні дані, або не надав для повернення грошових коштів всі документи, перераховані вище, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцеві в поверненні коштів.
7.2.3. Якщо на момент звернення Покупця аналогічний товар відсутній у продажу у Продавця, Покупець має право відмовитися від виконання цієї Угоди і запросити повернення сплаченої за вказаний Товар грошової суми. Продавець зобов'язаний повернути сплачену за повернутий товар грошову суму протягом 30 днів з дня повернення Товару.
7.2.4. Не підлягають поверненню Товари, закуплені Продавцем у Постачальника за індивідуальним Замовленню Покупця.
7.3. Повернення Товару неналежної якості:
7.3.1. Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, який несправний і не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті. Відмінність елементів дизайну, або оформлення від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості Товару та / або неможливості використання його за призначенням.
7.3.2. Зовнішній вигляд і комплектність Товару, а також комплектність усього Замовлення повинні бути перевірені Одержувачем в момент доставки Товару.
7.3.3. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.
7.3.4. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості та інше не було заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право скористатися положеннями ст. 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості» Закону України «Про захист прав споживачів».
7.3.5. Вимоги про повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги (п. 4 ст. 12 Закону України «Про захист прав споживачів»).
7.4. Товар (належної і неналежної якості) може бути повернутий через відправку на відділення «Нової Пошти» №375 (вул. Евгена Сверстюка 11б) в Києві, за умови, що річ, яка підлягає поверненню була викуплена не раніше ніж 30 днів від поточної дати.
7.5. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом перерахування на банківську карту (карта повинна бути емітована на території України; валюта карти - гривня).
7.6. У разі оплати Замовлення способом, зазначеним в п. 6.4.2. цієї Оферти, повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару на банківську карту, за допомогою якої було сплачено Товар.
7.7. Гарантійний термін на Товари встановлюється виробником і вказується на етикетці або на ярлику.
7.8. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб, або непереборної сили.


8. Відповідальність сторін
8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.
8.2. Користувач надає свою згоду на використання та обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач підтверджує, що він є право- і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.
8.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі та моральності.
8.5. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Продавець не бере на себе відповідальність за дії процесінгових центрів.
8.6. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.
8.7. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження відправлення.
8.8. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Одержувача (Користувач, Платник) відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
8.9. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне та / або неправильне зазначення даних в Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару по невірному адресою або видачу товару невірного Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.
8.10. У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, Сторони звільняються від виконання цього Договору.
8.11. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. В іншому випадку сторони звертаються до суду.
9. Конфіденційність та захист інформації
9.1. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».
9.2. Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що діють в сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами. Термін зберігання і обробки персональних даних становить 5 років.
9.3. При реєстрації на Сайті Користувач надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адресу електронної пошти, номер контактного телефону та пароль для доступу до Сайту.
9.4. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на Сайті, Користувач погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів та послуг.
9.5. Продавець використовує персональні дані Користувача / Покупця:
•    для реєстрації Користувача на Сайті;
•    для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем / Покупцем;
•    для оцінки та аналізу роботи Сайту;
•    для визначення переможця в акціях, що проводить Продавець.
9.5.1. Продавець має право надсилати інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Користувача / Покупця з його згоди. Користувач / Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача / Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем / Покупцем.
9.6. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
9.7. Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту www.cs.ua. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.
9.8. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем / Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.
9.9. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем / Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».


10. Строк дії Публічної оферти
10.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її акцепту Відвідувачем Сайту / Покупцем, і діє до моменту відкликання акцепту Публічної оферти.


11. Додаткові умови
11.1. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
11.2. Інтернет-магазин і сервіси, що надаються можуть тимчасово частково або повністю бути недоступні через проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.
11.3. До відносин між Користувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.
11.4. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача / Покупця він може звернутися до Продавця по телефону або іншим доступним способом. Всі суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу виключно за місцем реєстрації Власника Сайту відповідно до чинного законодавства України.
11.5. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди в цілому і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації.
11.6. У разі оплати Замовлення способом, зазначеним в п. 6.4.2. Оферти, можливе списання додаткової комісії банком-емітентом.
11.7. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.
11.8. Всі права на Сайт в цілому і на використання доменного імені www.cs.ua належать Власнику Сайту.
11.9. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту та / або Продавець буде направляти на електронну пошту Користувачів листи і / або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Разом з цим, «cs.ua» зобов'язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.
11.10. Вказуючи номер мобільного телефону в Кабінеті, Користувач автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Сайту, в тому числі рекламного характеру.
11.11. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє протягом 5 років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.
11.12. Користувач ознайомлений і згоден з умовами даної Оферти.

 

ФЛП Сопотницкий Д.В.

Украина, г. Киев, проспект Соборности, дом. 8/2

IBAN UA593052990000026000016215699 в ОАО КБ «ПриватБанк»
МФО 305299
Код 3076621078

тел. (067) 7649978